A számítógép- és internethasználat a nyitva tartási időn belül folyamatosan elérhető.

A lakossági internethasználat céljára 4 munkaállomás áll rendelkezésre.

Számítógépes szolgáltatások:

 • szövegszerkesztés
 • táblázatkezelő használata
 • multimédia – használat, CD –ROM –ok, CD és DVD használat
 • nyomtatás (fénymásolás, laminálás, spirálozás)
 • szkennelés

   Internet használat:

 • számítógépes játékok
 • elektronikus levelezés
 • közösségi oldalak használata
 • elektronikus újságok olvasás
 • számítógépes adatbázisok használata
 • eMagyarország Pont
 • eTanácsadó szolgálat:

               - Ügyfélkapu
               - Adóbevallás
               - Pályázatok elérése
               - Banki alkalmazások
               - Jogi- és céginformáció elérés

 • MANDA Pont

Számítógépes szolgáltatások szabályai:

 • A könyvtárhasználóknak lehetősége van saját laptop, digitális fényképezőgép és adathordozó használatára.
 • A könyvtári adatbázisok részeit vagy egészét a felhasználó nem reprodukálhatja, terjesztheti, jelenítheti meg, nem módosíthatja át, és nem hozhat belőle létre elektronikus vagy nyomtatott gyűjteményt. Az adatbázis bármely dokumentumának kinyomtatott formában történő másolása, terjesztése, letöltése, tárolása kizárólag belső és magáncélokra történhet, nem szolgálhatja jövedelemszerzés, vagy bármilyen más előny szerzésének célját.
 • Az olvasó a számítógépekbe saját pendrive-ot és CD lemezt nem helyezhet be. (Kivételt képez e szabály alól, amikor az olvasó kimondottan nyomtatás céljára hoz saját anyagot pendrive-on vagy CD lemezen, ebben az esetben a fájl megnyitása előtt a könyvtáros vírusellenőrzést végez.)
 • A könyvtár a használók által számítógépen elhelyezett saját anyagaiért nem vállal felelősséget, azokat nem tárolja. A Mohácsi Jenő Városi Könyvtár nem támogatja a fizető szolgáltatások igénybevételét.
 • A könyvtár az általa üzemeltetett, kiskorúak által is használható, internet hozzáféréssel rendelkező számítógépek használatát a kiskorúak védelmét lehetővé tevő – könnyen telepíthető és használható, magyar nyelvű – szoftverrel ellátva működteti, biztosítva a kiskorúak lelki, testi és értelmi fejlődésének védelmét.

A hálózat használata során TILOS:

 1. az érvényes magyar törvényekbe ütköző cselekmények, ideértve a következőket, de nem korlátozódva ezekre:
            a) mások személyiségi jogainak megsértése
            b) tiltott haszonszerzésre irányuló tevékenység (pl. piramis-, pilótajáték)
            c) a szerzői jogok megsértése
            d) software szándékos és tudatos illegális terjesztése
 2. profitszerzést célzó direkt üzleti célú tevékenység, reklámok terjesztése
 3. hálózat használatát lehetővé tevő számítógépek beállításainak megváltoztatása
 4. program letöltése, installálása
 5. a hálózat, illetve erőforrásai normális működését megzavaró, veszélyeztető tevékenység
 6. a számítógépekre telepített programoknak, a hálózat erőforrásainak, a hálózaton elérhető adatoknak illetéktelen módosítása, megrongálása, megsemmisítésre irányuló tevékenység
 7. a hálózatot, illetve erőforrásait indokolatlanul, vagy szándékosan túlzott mértékben, pazarló módon igénybe vevő tevékenység (pl. torrentezés)
 8. a hálózat erőforrásaihoz, a hálózaton elérhető adatokhoz történő illetéktelen hozzáférés, azok illetéktelen használata
 9. a hálózat biztonságát veszélyeztető információk, programok terjesztése (pl. vírusok)
 10. gyűlöletet, agressziót sugárzó képek, kiadványok, és erotikus jellegű, ill. mások ízlését sértő tartalmak nézegetése, feltöltése 
 11. másokra nézve sértő, mások vallási, etnikai, politikai vagy más jellegű érzékenységét sértő, másokat zaklató tevékenység (pl. pornográf anyagok használata, közzététele)
 12. mások munkájának indokolatlan és túlzott mértékű zavarása, vagy akadályozása (pl. kéretlen levelek)

A hálózat zavartalan működésének biztosítása közös érdek, ezért a használati szabályzat betartása minden felhasználó számára kötelező.

A szabályzat megsértésének gyanúja esetén a hálózat felügyelője letilthatja a használatot. A szabályzat szándékos és durva megsértésének következménye a hálózati szolgáltatásokból való ideiglenes vagy végleges kizárás. A szabályzat megsértése visszakereshető és a bekövetkezett károkért az elkövető személyesen felelősségre vonható.

Mohács, 2016. november 28.

Schmidt – Kovács Diána
könyvtárvezető