A szerv alaptevékenysége, feladat – és hatásköre

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

SZMSZ

Adatvédelem

Alapító okirat

A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

A szerv nem rendelkezik hatáskörrel hatósági ügyek intézésében.

Közszolgáltatások

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetésből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetésből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke

A szervezet nyilvántartásai

A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke

Nyilvántartások adatai

Olvasók (könyvtárhasználók) nyilvántartása az integrált könyvtári rendszerben

Név: TextLib

A TextLib az InfoKer Szövetkezet által fejlesztett, és Magyarországon széles körben alkalmazott könyvtári rendszer.

A TextLib feladata a könyvtári munkafolyamatok támogatása, az olvasók könyvtáron belüli és az interneten keresztüli igényeinek minél teljesebb körű kiszolgálása. A rendszer a könyvtárosi munka csaknem minden részfeladatának gépesítésére alkalmas, a webes szolgáltatások sokasága pedig az olvasók számára teszi egyszerűvé és könnyen követhetővé a könyvtár szolgáltatásainak igénybevételét.

A TextLibet a könyvtári műveletek aprólékos és a valóságot pontosan modellező kidolgozása jellemzi. A hazai, valamint a nemzetközi szabványok és szokások követése a rendszer szabványosságának garanciája, ami a könyvtáron belüli továbbá a könyvtárak közötti együttműködéshez nyújt stabil alapot.

Formátum: elektronikus nyilvántartás

Az adatkezelés célja: A könyvtár a nyilvános könyvtári ellátás adminisztrálása (könyvtárosok, könyvtárhasználók, kölcsönzések, tartozások stb.) érdekében TextLib- et üzemeltet. A TextLib-ben az adatkezelők a könyvtárhasználó vagy könyvtári dolgozó azonosítása, az adatbázisban végrehajtott műveletek személyhez való kötése, a követelések érvényesítése és a kapcsolattartás céljából kezelik az érintettek meghatározott adatait.

Az adatkezelés jogalapja: A TextLib-ben tárolt személyes adatok egy részét a Könyvtár a könyvtári szolgáltatások – mint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 1997. CXL. tv., a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. tv. által meghatározott közérdekű feladatellátás – biztosítása érdekében kezeli, az adatkezelés közfeladat végrehajtásához szükséges

A tárolt adatok másik részét (az érintett levelezési címét, e-mail-címét, az e-mail-értesítések beállításait, a telefonszámot, valamint a tagsági és szolgáltatási díjak mérsékléséhez szükséges jogosultságot igazoló egyéb adatokat) a Könyvtár kizárólag az érintett hozzájárulása alapján kezeli

Az adatkezelés időtartama: A közérdekű feladat ellátásához szükséges adatokat a Könyvtár a könyvtárhasználó könyvtári jogviszonyának megszűnéséig kezeli. A hozzájárulás alapján kezelt adatokat a hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb a könyvtári jogviszony megszűnéséig kezeli a Könyvtár.

Az érintettek köre: a nyilvános könyvtári ellátást igénybe vevők

Az adatok forrása: az érintett.

Nyilvános kiadványok

A közfeladatot ellátó szervnek nincsenek kiadványai.

Döntéshozatal, ülések

A szervezet nem testületi szerv.

A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

A szervezet nem döntéshozó szerv.

Pályázatok

Nem áll rendelkezésre közérdekű adat.

Hirdetmények

Nem áll rendelkezésre közérdekű adat.

Közérdekű adatok igénylése

Közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje:

Közérdekű adatok igénylése e- mailben: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve:

Adatvédelmi tisztviselő:

Keléné Dr. Péter Éva

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

+36 (69) 505-522

Közzétételi listák

Nem áll rendelkezésre közérdekű adat.