A működés törvényessége, ellenőrzések

Vizsgálatok, ellenőrzések listája

Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

Költségvetések, beszámolók

Éves költségvetések

A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése

Számviteli beszámolók

A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói

A költségvetés végrehajtása

Költségvetések, beszámolók

A foglalkoztatottak

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

évi átlagos statisztikai létszám 8 fő, 2023. évben kifizetett személyi juttatások: e Ft.

A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege

2023 évben a vezetők munkabére, rendszeres juttatásai összesen: e Ft

Az egyéb, alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

2023 évben SZÉP kártya: bruttó e Ft

  • Támogatások

Nem nyújtott az intézmény támogatást.

  • Szerződések

Nincsenek szerződések.

  • Koncessziók

Nincsenek koncessziók.

  • Egyéb kifizetések

Nincsenek ilyen kifizetések.

  • Európai Unió által támogatott fejlesztések

Nincsen ilyen fejlesztés

  • Közbeszerzés

Nincsen közbeszerzés.