Kapcsolat, szervezet, vezetők

Elérhetőségi adatok

Hivatalos név: Mohácsi Jenő Városi Könyvtár

Székhely: 7700 Mohács, Eötvös utca 2.

Postacím: 7700 Mohács, Eötvös utca 2.

Telefonszám: +36 69 311-347

Faxszám: -

Központi elektronikus levélcím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A honlap URL – je: https://www.mohacsikonyvtar.hu/

Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve: Schmidt – Kovács Diána

Az ügyfélfogadás rendje: Kedd-péntek: 9.00-17.00, Szombat: 9.00-12.00

A szervezeti struktúra

A szervezeti struktúra pdf

A szervezet vezetői

A szervezet vezetőjének neve, beosztása, elérhetősége:

Schmidt – Kovács Diána , igazgató

+36 69 311-347

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége

Olvasó – és tájékoztatószolgálat, Helytörténeti gyűjtemény:

Szabadosné Sándor Valéria +36 69 311-347 Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Gyűjteményszervezés és feldolgozó tevékenységek:

Bencsik Edit +36 69 311-347 Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Gyermekkönyvtári részleg, mesekuckó:

Hadfi Anikó +36 69 311-347 Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Póth Petra +36 69 311-347 Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Folyóirat és számítógépes szolgáltatások:

Szűcs József +36 69 311-347 Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Gazdasági ügyintéző:

Schmidtmayer Szabina +36 69 311-347 Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Technikai munkatárs:

Penczné Winkert Judit +36 69 311-347 Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A felügyelt költségvetési szervek

Nincsenek felügyelt költségvetési szervek

Gazdálkodó szervezetek

Nincsenek a szervezet tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervek.

Közalapítványok

Nincsenek a szerv által alapított közalapítványok.

Lapok

A közfeladatot ellátó szerv nem alapított lapot.

Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv.

A közfeladatot ellátó szerv felettes szerve, fenntartó: Mohács város Önkormányzata, 7700 Mohács, Széchenyi tér 1. +36 (69) 505 500 https://mohacs.hu/smart-onkormanyzat-mohacs/

A közfeladatot ellátó szerv felettes szervének ügyfélszolgálati elérhetősége:

https://mohacs.hu/smart-onkormanyzat-mohacs/szervezeti-felepites-ugyfelfogadas

Költségvetési szervek

Nincsenek alapított költségvetési szervek.

A szerv alaptevékenysége, feladat – és hatásköre

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

SZMSZ

Adatvédelem

Alapító okirat

A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

A szerv nem rendelkezik hatáskörrel hatósági ügyek intézésében.

Közszolgáltatások

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetésből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetésből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke

A szervezet nyilvántartásai

A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke

Nyilvántartások adatai

Olvasók (könyvtárhasználók) nyilvántartása az integrált könyvtári rendszerben

Név: TextLib

A TextLib az InfoKer Szövetkezet által fejlesztett, és Magyarországon széles körben alkalmazott könyvtári rendszer.

A TextLib feladata a könyvtári munkafolyamatok támogatása, az olvasók könyvtáron belüli és az interneten keresztüli igényeinek minél teljesebb körű kiszolgálása. A rendszer a könyvtárosi munka csaknem minden részfeladatának gépesítésére alkalmas, a webes szolgáltatások sokasága pedig az olvasók számára teszi egyszerűvé és könnyen követhetővé a könyvtár szolgáltatásainak igénybevételét.

A TextLibet a könyvtári műveletek aprólékos és a valóságot pontosan modellező kidolgozása jellemzi. A hazai, valamint a nemzetközi szabványok és szokások követése a rendszer szabványosságának garanciája, ami a könyvtáron belüli továbbá a könyvtárak közötti együttműködéshez nyújt stabil alapot.

Formátum: elektronikus nyilvántartás

Az adatkezelés célja: A könyvtár a nyilvános könyvtári ellátás adminisztrálása (könyvtárosok, könyvtárhasználók, kölcsönzések, tartozások stb.) érdekében TextLib- et üzemeltet. A TextLib-ben az adatkezelők a könyvtárhasználó vagy könyvtári dolgozó azonosítása, az adatbázisban végrehajtott műveletek személyhez való kötése, a követelések érvényesítése és a kapcsolattartás céljából kezelik az érintettek meghatározott adatait.

Az adatkezelés jogalapja: A TextLib-ben tárolt személyes adatok egy részét a Könyvtár a könyvtári szolgáltatások – mint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 1997. CXL. tv., a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. tv. által meghatározott közérdekű feladatellátás – biztosítása érdekében kezeli, az adatkezelés közfeladat végrehajtásához szükséges

A tárolt adatok másik részét (az érintett levelezési címét, e-mail-címét, az e-mail-értesítések beállításait, a telefonszámot, valamint a tagsági és szolgáltatási díjak mérsékléséhez szükséges jogosultságot igazoló egyéb adatokat) a Könyvtár kizárólag az érintett hozzájárulása alapján kezeli

Az adatkezelés időtartama: A közérdekű feladat ellátásához szükséges adatokat a Könyvtár a könyvtárhasználó könyvtári jogviszonyának megszűnéséig kezeli. A hozzájárulás alapján kezelt adatokat a hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb a könyvtári jogviszony megszűnéséig kezeli a Könyvtár.

Az érintettek köre: a nyilvános könyvtári ellátást igénybe vevők

Az adatok forrása: az érintett.

Nyilvános kiadványok

A közfeladatot ellátó szervnek nincsenek kiadványai.

Döntéshozatal, ülések

A szervezet nem testületi szerv.

A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

A szervezet nem döntéshozó szerv.

Pályázatok

Nem áll rendelkezésre közérdekű adat.

Hirdetmények

Nem áll rendelkezésre közérdekű adat.

Közérdekű adatok igénylése

Közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje:

Közérdekű adatok igénylése e- mailben: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve:

Adatvédelmi tisztviselő:

Keléné Dr. Péter Éva

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

+36 (69) 505-522

Közzétételi listák

Nem áll rendelkezésre közérdekű adat.

A működés törvényessége, ellenőrzések

Vizsgálatok, ellenőrzések listája

Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

Költségvetések, beszámolók

Éves költségvetések

A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése

Számviteli beszámolók

A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói

A költségvetés végrehajtása

Költségvetések, beszámolók

A foglalkoztatottak

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

évi átlagos statisztikai létszám 8 fő, 2023. évben kifizetett személyi juttatások: e Ft.

A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege

2023 évben a vezetők munkabére, rendszeres juttatásai összesen: e Ft

Az egyéb, alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

2023 évben SZÉP kártya: bruttó e Ft

  • Támogatások

Nem nyújtott az intézmény támogatást.

  • Szerződések

Nincsenek szerződések.

  • Koncessziók

Nincsenek koncessziók.

  • Egyéb kifizetések

Nincsenek ilyen kifizetések.

  • Európai Unió által támogatott fejlesztések

Nincsen ilyen fejlesztés

  • Közbeszerzés

Nincsen közbeszerzés.